Kontaktujte nás

Kontakty:
Telefón: +421907934068
Email: info@casadefuego.sk

Fakturačné údaje:
G.I.A. spoločnosť s ručením obmedzeným
Mlynská 24
040 01 Košice
IČO: 31726518
DIČ: 2021188565
IČ DPH: SK2021188565

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I
oddiel: Sro, vložka číslo: 7777/V.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95
Kontaktný formulár